Good Read

ਖਿਡਾਰਣ

ਹੈਲੋ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ 1996 ਚ ਬਾਰਵ੍ਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜੋਬ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਓਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਜੌਬ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਦੇ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਨ ਤੇ ਓਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਈ … Continue reading ਖਿਡਾਰਣ

The post ਖਿਡਾਰਣ appeared first on New Sex Story.

Back To Top